بوی باران ...

 

چقدر دلم برای بوی خاک تنگ شده ... پیشتر ها بعد ار بارش باران بوی خاک دلم را از تمام دلتنگی ها رها می کرد ... نفس عمیقی می کشیدم تا تمام این عطر خاک را به عمق وجودم برسانم ...اما این روزها بوی خاک به مشامم نمی رسد ... بارش باران بر روی آسفالت های قیرگون و بر سقف اتومبیل های خیابان پر ترافیک چه حسی را می تواند زنده کند ...؟!

بوی باران می خواهم ... بوی خاک می خواهم ...

 

 

/ 1 نظر / 11 بازدید