و من چقدر دی ماه را دوست دارم ...

 

امروز چه حال و هوای آشنایی داره ... همیشه ماه دی رو بیشتر از تمام ماه ها دوست داشتم ... امروز که تنها زیر درختان  تُنُک چنار قدم میزدم دوست داشتم تا آخردنیا قدم بزنم ...همینطور زیر درختان ...در سوز سرمای دی ...!! چرا اخر دنیا ...؟

نمی دونم همیشه دوست داشتم بدونم آخر دنیا کجاست ؟!

شاید ...

شاید آخر دنیا آغاز دیگری ست شاید ...

 

/ 0 نظر / 9 بازدید