من و دل ...

 

دلم یک خلوت خاص می خواهد ... در دامنه ی پر از گیاه کوهی بلند که هنوز ترکیب  رنگهای زرد و نارنجی و قرمز آن بهم نریخته باشد ... یک سکوت عمیق ...طولانی .. پر از صدای پرندگان ...!

دلم یک هوای تازه می خواهد ... !

 

/ 0 نظر / 11 بازدید