/ 1 نظر / 10 بازدید
ندا

سلام . انتخاب شعر قشنگی از سعدی داشته ای . داشتم مطالبت را مرور میکردم . مطلب ...کسی نیست .... وقتی زمزمه هاتا نمیشنوند . شاید اب از اب تکان نخورد . اما موج ارسال تو روزی که گیرنده ای انرا بتواند بگیرد . .صدایی را در گوشی زمزمه میکند . ......[گل]