یاد آن روزها ...

 

 یک موسیقی ناب  می خواهم تا تمام غم غربت را از دلم بزداید ...تا از اینهمه بغض بی هنگام رهایم کند...از دیروز تا این لحظه غربت عذابم می دهد هر چند همسر عزیزم - یار غارم - تمام تلاشش راکرده تا این غم راسبک کند ...اما این غصه وقتی سراغ دلم را می گیردکسی جلودارش نیست...فقط منتظر یک اشاره ام تا فرو ریزم تا از هم بپاشم ...یاد تمام روزهای خانه ی پدری به خیر ...! چقدر ناز می کردیم!!

 

/ 1 نظر / 10 بازدید
پدرام آرتشيار

نمی دانم دلت هوای چه کرده یا چرا ؟ ولی عزیزم دنیا ارزش اینهمه قصه را ندارد. کمی آرام باش آرام تر فکر کن . معاشرت کن و لذت ببر.