کاریکلماتور

 

 

* با دسته گلی به شادابی حاصل جمع شکوفه های بهاری به استقبالت می شتابم

* نگاهت را بیشتر از چشمم دوست دارم .

* چشمت به اندازه ای مست است که نگاهت تلوتلو خوران به سویم می آید.

* هزار دستان خاطرات عشقی اش را روی گلبرگ های گل سرخ می نویسد .

* گل وجودت را با نگاهم قاب گرفتم.

 * گل خجالتی وقتی پرنده راد ید سرخ شد .

* بلبل مرتاض روی خار گل نشسته بود .

 *بلبل عاشق پیشه لب گل سرخ را کبود کرد                                                        

(پرویز شاپور)               

 

/ 2 نظر / 13 بازدید
آنسوی مه در مالزی

آدرس ما رو جائی نگهداری کن بدرد خودت یا دوستان و آشنایان می خورد. ما شرکت بزرگی تشکیل داده ایم و در خدمت هموطنان هستیم وبلاگتان خیلی زیباست

شهروز نمازی

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم شدم آن عاشق دیوانه که بودم در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید باغ صد خاطره خندید عطر صد خاطره پیچید "" موفق باشید ""[گل]