...

 

من چرا دل به تو دادم که دلم می شکنی ؟

یا چه کردم که نگه باز به من می نکنی ؟

 

دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست

تا نگویند حریفان که تو منظور منی !

 

دگران چون بروند از نظر از دل بروند

تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی ...

 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید