سهم من از یلدا ...

 

سهم من از یلدا شعله ی کوچکی از آتش نهفته در سینه ی یلدا - فرشته ی  نور و روشنایی -باشد ... شعله ی کوچک عشقی که قصه گوی شبهای دراز من باشد ...که از سوز سرما در امانم دارد  ... که زندگی ام را غرق در نور و روشنی کند ...

سهم من از یلدا همین شعله ی کوچک که آیین های کهن را از یادم نبرد ...و مرا از عشق و آرزوی انسانهای والا سرشار کند ...!

سهم من از یلدا تنها  رسیدن به آرزویی ست که تمام انسانها را در صلح و آرامش و رهایی ببینم ...

یلدا بر تمام ایرانیان در سراسر جهان  مبارک و فرخنده باد ...!

  

 

/ 0 نظر / 9 بازدید