دستت را به من بده ... دستهای تو با من آشناست !

 

این روزها حتی سکوت آدم ها هم آرام نیست ...کمی گوش بسپاری  این سکوت رساترین فریاد است .حتی رد پای اشک را می شود بر گونه ها دید ...

حتی لرزش شانه ها را وقتی  در درون اشک می ریزد حس می کنی !

فرو ریختن یک انسان  !

کاش آنقدر توانا باشی که بتوانی ذره ای بار گرانش را بر دوش کشی ...

 

 

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
امیر

سلام[گل] از اشک گریزانم .